आजच्या वाढदिवशी...नव्या खोडयांची सुरुवात

By Rupali_Thombare on from umatlemani.blogspot.com

खट्याळ डोळे बोल बोबडे दुडूदुडू पावले घरभर दौडे गोड गळ्याचे बेसूर रडे खळखळणारे हसू भाबडे का असे का नको तसे का इथे का नको तिथे किती प्रश्न निरागस देऊ कशी किती उत्तरे इवल्या बालमनातल्या कल्पक कथा आगळ्या पुस्तकी शब्दांनाही माझ्या फुटू लागले किती फाटे खुर्च्यांचा बंगला उश्यांची लादी त्या छोटुल्या घरात किचनची भांडी गादीचा पूल त्याला चादरीचा झोका माऊ-भो भो सोबत घर गाड्यांचे सादर कधी उंच खिडकीवर कधी पलंगाखाली कधी भाज्यांसंगे खेळे कधी पाण्यामध्ये प्रत्येक उडीमध्ये मात्र जीव आमचा वर खाली पण बेफिकीर बाल्यच ते कळत नाहीत पुढचे धोके १... २... ३... प्रत्येक वयात एक निराळीच मजा नव्या कल्पना नवे विचार नवे प्रश्न नवी उत्तरे  आजच्या वाढदिवशी झाली नव्या खोडयांची सुरुवात नव्या वर्षात सारेच आपण नवे शिकू चल नवे जग पाहू  - रुपाली ठोंबरे /*********************************************** * Disable Text Selection script- © Dynamic Drive DHTML code library (www.dynamicdrive.com) * This notice MUST stay intact for legal use * Visit Dynamic Drive at http://www.dynamicdrive.com/ for full source code ***********************************************/ function disableSelection(target){ if (typeof target.onselectstart!="undefined") //IE route target.onselectstart=function(){return false} else if (typeof target.style.MozUserSelect!="undefined") //Firefox route target.style.MozUserSelect="none" else //All other route (ie: Opera) target.onmousedown=function(){return false} target.style.cursor = "default" } //Sample usages //disableSelection(document.body) //Disable text selection on entire body //disableSelection(document.getElementById("mydiv")) //Disable text selection on element with id="mydiv" disableSelection(document.body) //disable text selection on entire body of page
You must login to tell this story to your friend(s). No account yet? Join now, it's simple and of course free!
You must login to share this story to a group. No account yet? Join now, it's simple and of course free!
  • 3
  • Bury
  • Vote

You must login to vote this story. Don't have an account yet? Join now, it's simple & free!

You must login to bury this story. Don't have an account yet? Join now, it's simple & free!

लॉगिन To MarathiBlogs : मराठीब्लॉग्स

No account yet? Join us now, it's free!